Strictly business

Läs mer

Juridiska tjänster

Skulle tvistiga situationer uppstå kan Crown Collect hjälpa dig med juridiska tjänster för att lösa problemen åt dig. Vi kan exempelvis utforma hyresavtal för din räkning, hjälpa till vid avhysning, bistå dig när gäldenär bestridit fakturor, driva konkursmål och mycket annat. Vi kan även agera juridiskt ombud för din räkning vid förhandlingar med slutkunder både med och utan domstol, i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss Bli kund direkt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt möjliggöra återkoppling. All insamlad data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Jag godkänner