Strictly business

Läs mer

Låt en expert ta hand om det

Låt inte obetalda fakturor ligga och vänta. När fakturapåminnelsernas effekter uteblir måste åtgärder sättas in. Inkasso är ett hot om åtgärd från en borgenär mot en gäldenär för att driva in en obetald skuld. Och det är där vi på Crown Collect kommer in i bilden.

Om kunden fortfarande inte betalar trots inkassokrav och kontaktförsök kan det bli aktuellt med ett så kallat betalningsföreläggande. Det innebär att fordringen lämnas över till Kronofogden. Vi förstår att det är en känslig situation när man kallar in ett inkassobolag och därför är vi noga med att se till att vi alltid utför vårt jobb smidigt, korrekt och transparent. Crown Collect - Strictly business.

 • 1. Betalnings­påminnelse

  Betalnings­påminnelsen skickas av företaget som inte har fått betalt för sin räkning, som även kallas för fordrings­ägaren.

 • 2. Inkassokrav

  Om fakturan eller betalnings­påminnelsen förblir obetald så går ärendet vidare i processen och ett inkasso­krav skickas ut.

 • 3. Betalnings­föreläggande

  Ignoreras inkasso­kravet kan en ansökan om betalnings­föreläggande göras - utfört av Kronofogden - som fastställer din betalnings­skyldighet.

 • 4. Utslag

  Om betalning eller invändning uteblir fastställs skulden av ett utslag som vinner laga kraft efter 30 dagar, vilket innebär att en betalnings­anmärkning utdelas.

 • 5. Verkställighet

  Kronofogden skickar information till dig om ditt ärende, om fullbordan, och vilka personer du kan kontakta närmare för vidare frågor.

Läs mer om oss

Kontakta oss Bli kund direkt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt möjliggöra återkoppling. All insamlad data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Jag godkänner